BREKING NEWS ----- शिराळा येथे मोटरसायकल व चारचाकी अपघातात संतोष उत्तम ताईंगडे राहणार तळमावले ता.पाटण , जि. सातारा हा युवक ठार --आपल्या बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क साधा 9552571493

११ ) #ग्रामपंचायत खिरवडे # शिराळा तालुका #Gram Panchayat Khirwade # Shirala Taluka #

कोणत्या गावात किती उमेदवार, कोणत्या ग्रामपंचायत बिनविरोध ,कोणत्या गावात सरपंच व सदस्य बिनबिरोध झाले. कोणत्या गावात प्रभाग निहाय किती मतदान झाले. कोणत्या उमेदवाराला किती मते पडली. कोण विजयी  पाहण्यासाठी खालील तक्त्या मधील ग्रामपंचायत वर क्लिक करून जाणून घ्या 


शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत
दुसऱ्या  टप्यात नोव्हेंबर २०२२ ला निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायत ६०
अ.क्र.ग्रामपंचायतअ क्र.ग्रामपंचायत
खुंदलापूर३१टाकवे

मणदूर३२निगडी
सोनवडे३३औंढी
आरळा३४पाडळीवाडी
काळुंद्रे३५शिवरवाडी
वाकाईवाडी३६तडवळे
चरण३७उपवळे
मोहरे३८बिऊर
नाठवडे३९भटवाडी
१०शेडगेवाडी४०रेड
११खिरवडे४१खेड
१२हात्तेगाव४२बेलदारवाडी
१३चिंचोली४३कोंडाई वाडी
१४कोकरूड४४घागरेवाडी
१५माळेवाडी४५कापरी
१६मांगरूळ४६मांगले
१७शिंदेवाडी४७सागाव
१८गुढे४८चिखली
१९गवळेवाडी५९कांदे
२०पावलेवाडी५०वाडीभागाई
२१किनरेवाडी५१ढोलेवाडी
२२येळापूर५२नाटोली
२३वाकुर्डे खुर्द५३देववाडी
२४अंत्री खुर्द54शिराळे खुर्द
२५अंत्री बुद्रुक५५कणदूर
२६पाचुंब्री५६फुफिरे
२७भैरेवाडी५७पुनवत
२८धामवडे५८लादेवाडी
२९गिरजवडे५९करमाळे
३०प .त.शिराळा६०पाडळी
तिसऱ्या  टप्प्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक ६ नोव्हेंबर २०२३
६१भाटशिरगाव७६फकीरवाडी
६२इंग्रूळ७७चिखलवाडी
६३शिरशी७८आंबेवाडी
६४मादळगाव७९बांबवडे
६५वाकुर्डे बुद्रुक८०मोरेवाडी
६६रिळे८१बेलेवाडी
६७अस्वलेवाडी८२खुजगाव
६८रांजणवाडी८३सावंतवाडी
६९मेणी८४शिरसटवाडी
७०धसवाडी८५कुसाईवाडी
७१प .त.वारुण८६चिंचेवाडी
७२करुंगली८७खराळे
७३मराठेवाडी८८पाचगणी
७४मानेवाडी८९कदमवाडी
७५कुसळेवाडी
पहिल्या  टप्प्यातील ग्रामपंचायत
९०बिळाशी९१जांभळेवाडी
---------------------------------------------------------------------------------------------

११ ) #ग्रामपंचायत खिरवडे # शिराळा तालुका #Gram Panchayat Khirwade # Shirala Taluka #  

ग्रामपंचायत खिरवडे


सरपंच
उमेदवार नाव आरक्षण पडलेली मते विजयी
गोरख तुकाराम पाटील सर्वसाधारण १७४  
प्रमोद विश्वास पाटील सर्वसाधारण ७१७ विजयी
प्रभाग
गणेश शंकर पाटील सर्वसाधारण २३१ विजयी
प्रकाश बाबुराव सुतार सर्वसाधारण ७०
अर्चना बाबुराव पाटील सर्वसाधारण स्त्री २८६ विजयी
कलाबाई किसन पाटील सर्वसाधारण स्त्री २३० विजयी
वनिता सुभाष पाटील सर्वसाधारण स्त्री ११८
प्रभाग
दिपाली विजय कांबळे अनु,जाती स्त्री बिनबिरोध
अनिल तुकाराम पाटील सर्वसाधारण बिनबिरोध
प्रभाग
रवींद्र बबन पाटील सर्वसाधारण ११८
सुभाष रामचंद्र पाटील सर्वसाधारण १३
सुधीर मारुती मिरुखे सर्वसाधारण १८१ विजयी
हिराबाई किसन पाटील सर्वसाधारण स्त्री बिनबिरोध
 

एकूण मतदान , झालेले  मतदान व टक्केवारी 

प्रभाग १  -  ४८१         - ३३३           (६९.२३ )

प्रभाग २ -  ४१६           -२४८            (५९.६२)   

प्रभाग ३-  ४३७           - ३१३             (७१.६२  )

-----------------------------------------

खिरवडे ग्रामपंचायत आलेले अर्ज
तारीख सरपंच सदस्य
२८ नोव्हेंबर
२९ नोव्हेंबर
3० नोव्हेंबर २  ३ 
१ डिसेंबर ३  ८ 
२ डिसेंबर २  १ 
एकूण ७    १२   
 

 शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत पैकी पहिल्या टप्यात ६० ग्रामपंचायत च्या निवडणुका डिसेंबर २०२२ ला  झाल्या असून दुसऱ्या टप्यात २९ ग्रामपंचायत च्या निवडणुका नोव्हेंबर २०२३ मध्ये  होत आहेत. निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायत व होणाऱ्या ग्रामपंचायत ची माहिती गाव निहाय वाचा त्या त्या ग्रामपंचायत च्या नावावर क्लिक करून 


शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत
पहिल्या टप्यात नोव्हेंबर २०२२ ला निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायत ६०
अ.क्र.ग्रामपंचायतअ क्र.ग्रामपंचायत
खुंदलापूर३१टाकवे

मणदूर३२निगडी
सोनवडे३३औंढी
आरळा३४पाडळीवाडी
काळुंद्रे३५शिवरवाडी
वाकाईवाडी३६तडवळे
चरण३७उपवळे
मोहरे३८बिऊर
नाठवडे३९भटवाडी
१०शेडगेवाडी४०रेड
११खिरवडे४१खेड
१२हात्तेगाव४२बेलदारवाडी
१३चिंचोली४३कोंडाई वाडी
१४कोकरूड४४घागरेवाडी
१५माळेवाडी४५कापरी
१६मांगरूळ४६मांगले
१७शिंदेवाडी४७सागाव
१८गुढे४८चिखली
१९गवळेवाडी५९कांदे
२०पावलेवाडी५०वाडीभागाई
२१किनरेवाडी५१ढोलेवाडी
२२येळापूर५२नाटोली
२३वाकुर्डे खुर्द५३देववाडी
२४अंत्री खुर्द54शिराळे खुर्द
२५अंत्री बुद्रुक५५कणदूर
२६पाचुंब्री५६फुफिरे
२७भैरेवाडी५७पुनवत
२८धामवडे५८लादेवाडी
२९गिरजवडे५९करमाळे
३०प .त.शिराळा६०पाडळी
दुसऱ्या टप्प्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक ६ नोव्हेंबर २०२३
६१भाटशिरगाव७६फकीरवाडी
६२इंग्रूळ७७चिखलवाडी
६३शिरशी७८आंबेवाडी
६४मादळगाव७९बांबवडे
६५वाकुर्डे बुद्रुक८०मोरेवाडी
६६रिळे८१बेलेवाडी
६७अस्वलेवाडी८२खुजगाव
६८रांजणवाडी८३सावंतवाडी
६९मेणी८४शिरसटवाडी
७०धसवाडी८५कुसाईवाडी
७१प .त.वारुण८६चिंचेवाडी
७२करुंगली८७खराळे
७३मराठेवाडी८८पाचगणी
७४मानेवाडी८९कदमवाडी
७५कुसळेवाडी
तिसऱ्या टप्प्यातील ग्रामपंचायत
९०बिळाशी९१जांभळेवाडी

#तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायत रणधुमाळी# सखोल माहिती फक्त एका क्लिकवर# 60 gram panchayat randhumali # in taluka detailed information in just one click

अ.क्रग्रामपंचायत नावअ.क्रग्रामपंचायत नाव
खुंदलापूर३१टाकवे
2मणदूर३२निगडी
सोनवडे३३औंढी
4आरळा३४पाडळीवाडी
5काळुंद्रे३५शिवरवाडी
6वाकाईवाडी३६तडवळे
7चरण३७उपवळे
8मोहरे३८बिऊर
9नाठवडे३९भटवाडी
10शेडगेवाडी४०रेड
11खिरवडे४१खेड
१२हत्तेगाव४२बेलदारवाडी
1३चिंचोली४३कोंडाइवाडी
१४कोकरूड४४घागरेवाडी
१५माळेवाडी४५कापरी
१६मांगरूळ४६मांगले
१७शिंदेवाडी४७सागाव
१८गुढे४८चिखली
१९गवळेवाडी४९कांदे
२०पावलेवाडी५०वाडीभागाई
२१किनरेवाडी५१ढोलेवाडी
२२येळापूर५२नाटोली
२३वाकुर्डे  खुर्द५३देववाडी
२४अंत्री खुर्द५४शिराळे खुर्द
२५अंत्री  बुद्रुक५५कणदूर
२६पाचुंब्री५६फुफिरे
२७भैरववाडी५७पुनवत
२८धामवडे५८लादेवाडी
२९गिरजवडे५९करमाळे
३०प.त. शिराळा६०पाडळी
------------------------------

Post a Comment

0 Comments