BREKING NEWS ----- --शिराळ्यात अंबरनाथची बैलजोडी ठरली सम्राट केसरीची मानकरी --------------------------आपल्या बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क साधा 9552571493

#तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायत रणधुमाळी# सखोल माहिती फक्त एका क्लिकवर# 60 gram panchayat randhumali # in taluka detailed information in just one clickजाणून घ्या ग्रामपंचायत ,नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची माहिती 
खालील हेडिंगवर क्लिक करून माहिती मिळावा
शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत
दुसऱ्या  टप्यात नोव्हेंबर २०२२ ला निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायत ६०
अ.क्र.ग्रामपंचायतअ क्र.ग्रामपंचायत
खुंदलापूर३१टाकवे

मणदूर३२निगडी
सोनवडे३३औंढी
आरळा३४पाडळीवाडी
काळुंद्रे३५शिवरवाडी
वाकाईवाडी३६तडवळे
चरण३७उपवळे
मोहरे३८बिऊर
नाठवडे३९भटवाडी
१०शेडगेवाडी४०रेड
११खिरवडे४१खेड
१२हात्तेगाव४२बेलदारवाडी
१३चिंचोली४३कोंडाई वाडी
१४कोकरूड४४घागरेवाडी
१५माळेवाडी४५कापरी
१६मांगरूळ४६मांगले
१७शिंदेवाडी४७सागाव
१८गुढे४८चिखली
१९गवळेवाडी५९कांदे
२०पावलेवाडी५०वाडीभागाई
२१किनरेवाडी५१ढोलेवाडी
२२येळापूर५२नाटोली
२३वाकुर्डे खुर्द५३देववाडी
२४अंत्री खुर्द54शिराळे खुर्द
२५अंत्री बुद्रुक५५कणदूर
२६पाचुंब्री५६फुफिरे
२७भैरेवाडी५७पुनवत
२८धामवडे५८लादेवाडी
२९गिरजवडे५९करमाळे
३०प .त.शिराळा६०पाडळी
तिसऱ्या  टप्प्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक ६ नोव्हेंबर २०२३
६१भाटशिरगाव७६फकीरवाडी
६२इंग्रूळ७७चिखलवाडी
६३शिरशी७८आंबेवाडी
६४मादळगाव७९बांबवडे
६५वाकुर्डे बुद्रुक८०मोरेवाडी
६६रिळे८१बेलेवाडी
६७अस्वलेवाडी८२खुजगाव
६८रांजणवाडी८३सावंतवाडी
६९मेणी८४शिरसटवाडी
७०धसवाडी८५कुसाईवाडी
७१प .त.वारुण८६चिंचेवाडी
७२करुंगली८७खराळे
७३मराठेवाडी८८पाचगणी
७४मानेवाडी८९कदमवाडी
७५कुसळेवाडी
पहिल्या  टप्प्यातील ग्रामपंचायत
९०बिळाशी९१जांभळेवाडी
---------------------------------------------------------------------------------------------


शिराळा तालुक्यातील वन क्लिक माहिती
६० ग्रामपंचायत निकालशिराळा नगरपंचायत आरक्षणबिनविरोध ग्रामपंचायती
जिल्हा परिषद आरक्षणपंचायत समिती आरक्षणजि.प. प.स. मतदार संघ
 ----------------------

 ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावच्या उमेदवारांना पडलेली मते .

अ.क्रग्रामपंचायत नावअ.क्रग्रामपंचायत नाव
खुंदलापूर३१टाकवे
2मणदूर३२निगडी
सोनवडे३३औंढी
4आरळा३४पाडळीवाडी
5काळुंद्रे३५शिवरवाडी
6वाकाईवाडी३६तडवळे
7चरण३७उपवळे
8मोहरे३८बिऊर
9नाठवडे३९भटवाडी
10शेडगेवाडी४०रेड
11खिरवडे४१खेड
१२हत्तेगाव४२बेलदारवाडी
1३चिंचोली४३कोंडाइवाडी
१४कोकरूड४४घागरेवाडी
१५माळेवाडी४५कापरी
१६मांगरूळ४६मांगले
१७शिंदेवाडी४७सागाव
१८गुढे४८चिखली
१९गवळेवाडी४९कांदे
२०पावलेवाडी५०वाडीभागाई
२१किनरेवाडी५१ढोलेवाडी
२२येळापूर५२नाटोली
२३वाकुर्डे  खुर्द५३देववाडी
२४अंत्री खुर्द५४शिराळे खुर्द
२५अंत्री  बुद्रुक५५कणदूर
२६पाचुंब्री५६फुफिरे
२७भैरववाडी५७पुनवत
२८धामवडे५८लादेवाडी
२९गिरजवडे५९करमाळे
३०प.त. शिराळा६०पाडळी

------------------------------ग्रामपंचायत निवडणूक प्रचार रणधुमाळी
६० ग्रामपंचायत एकत्रित माहितीक्लिक करा

शिवरवाडी बचाओ पॅनेलक्लिक करा
श्री. भैरवनाथ ग्रामविकास पॅनेल भटवाडीक्लिक करा

श्री. काळमादेवी ग्रामविकास पॅनेल कोंडाईवाडीक्लिक करा
 
#तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायत रणधुमाळी# सखोल माहिती फक्त एका क्लिकवर# 60 gram panchayat randhumali # in taluka detailed information in just one click
शिराळा,ता. ७:शिराळा तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायतच्या सरपंचपदासाठी आलेल्या ३२३ तर सदस्यपदासाठी  १५४८  अर्जा पैकी आज सरपंच पदाच्या १७८  तर  सदस्यपदाच्या ६२२  उमेदवारांनी माघार घेतली आहे.  चार ग्रामपंचायत बिनविरोध झाल्या असून १२६ सदस्य बिनविरोध झाले  आहेत. त्यामुळे उर्वरित ५२ ग्रामपंचायतच्या  ५२ सरपंच पदासाठी  १४५   तर ३७६ सदस्यपदासाठी  ८०० उमेदवार रिंगणात आहेत. दोन पदासाठी अर्ज प्राप्त झाले नाहीत.  गिरजवडे, पुनवत, माळेवाडी  येथे फक्त सरपंचपदासाठी  निवडणूक लागली आहे. 

दुपारी तीन पर्यंत अनेक ठिकाणी बिनविरोधसाठी राजकीय खलबत्ते सुरु होती . चर्चा  फिस्कल्याने अनेक ठिकाणी निवडणुका लागल्या आहेत. तर काही ठिकाणी गटांतर्गत बंडखोरी झाली आहे. 

अंत्री खुर्द ३ ,अंत्री बुद्रुक १, निगडी, २ , रेड ५ , कापरी १, किनरेवाडीत ४,,येळापूर १, पं.त.शिराळा  २ , घागरेवाडी  २ , मोहरे २,  शेडगेवाडी १ , काळुंद्रे १, उपवळे २,चरण , चिंचोली २,  मणदूर २,  गुढे १ , कणदूर ३, पावलेवाडी १ , खिरवडे ३, हत्तेगाव ३, पुनवत ९ , माळेवाडी ७ , गिरजवडे ६ ,कोकरूड ९ सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत.

शिराळा तालुका ग्रामपंचायत आखाडा  
माहितीसाठी खालील हेडिंगवर क्लिक करा
निवडणूक लागलेल्या ग्रामपंचायत
बिनविरोध ग्रामपंचायत
फक्त सरपंचपदासाठी निवडणूक लागलेल्या ग्रामपंचायत
सरपंच बिनविरोध पण सदस्य पदासाठी निवडणूक लागलेल्या ग्रामपंचायत
अपक्ष उमेदवार
  

#तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायत रणधुमाळी# सखोल माहिती फक्त एका क्लिकवर# 60 gram
 panchayat randhumali # in taluka detailed information in just one click

  सरपंच आरक्षण पाहण्यासाठी याच हेडिंगवर क्लिक करा 

 ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावच्या  सरपंच व सदस्यपदाच्या एकूण अर्जाची माहिती.

अ.क्रग्रामपंचायत नावअ.क्रग्रामपंचायत नाव
खुंदलापूर३१टाकवे
2मणदूर३२निगडी
सोनवडे३३औंढी
4आरळा३४पाडळीवाडी
5काळुंद्रे३५शिवरवाडी
6वाकाईवाडी३६तडवळे
7चरण३७उपवळे
8मोहरे३८बिऊर
9नाठवडे३९भटवाडी
10शेडगेवाडी४०रेड
11खिरवडे४१खेड
१२हत्तेगाव४२बेलदारवाडी
1३चिंचोली४३कोंडाइवाडी
१४कोकरूड४४घागरेवाडी
१५माळेवाडी४५कापरी
१६मांगरूळ४६मांगले
१७शिंदेवाडी४७सागाव
१८गुढे४८चिखली
१९गवळेवाडी४९कांदे
२०पावलेवाडी५०वाडीभागाई
२१किनरेवाडी५१ढोलेवाडी
२२येळापूर५२नाटोली
२३वाकुर्डे  खुर्द५३देववाडी
२४अंत्री खुर्द५४शिराळे खुर्द
२५अंत्री  बुद्रुक५५कणदूर
२६पाचुंब्री५६फुफिरे
२७भैरववाडी५७पुनवत
२८धामवडे५८लादेवाडी
२९गिरजवडे५९करमाळे
३०प.त. शिराळा६०पाडळी

------------------------------

 शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत पैकी पहिल्या टप्यात ६० ग्रामपंचायत च्या निवडणुका डिसेंबर २०२२ ला  झाल्या असून दुसऱ्या टप्यात २९ ग्रामपंचायत च्या निवडणुका नोव्हेंबर २०२३ मध्ये  होत आहेत. निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायत व होणाऱ्या ग्रामपंचायत ची माहिती गाव निहाय वाचा त्या त्या ग्रामपंचायत च्या नावावर क्लिक करून 


शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत
पहिल्या टप्यात नोव्हेंबर २०२२ ला निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायत ६०
अ.क्र.ग्रामपंचायतअ क्र.ग्रामपंचायत
खुंदलापूर३१टाकवे

मणदूर३२निगडी
सोनवडे३३औंढी
आरळा३४पाडळीवाडी
काळुंद्रे३५शिवरवाडी
वाकाईवाडी३६तडवळे
चरण३७उपवळे
मोहरे३८बिऊर
नाठवडे३९भटवाडी
१०शेडगेवाडी४०रेड
११खिरवडे४१खेड
१२हात्तेगाव४२बेलदारवाडी
१३चिंचोली४३कोंडाई वाडी
१४कोकरूड४४घागरेवाडी
१५माळेवाडी४५कापरी
१६मांगरूळ४६मांगले
१७शिंदेवाडी४७सागाव
१८गुढे४८चिखली
१९गवळेवाडी५९कांदे
२०पावलेवाडी५०वाडीभागाई
२१किनरेवाडी५१ढोलेवाडी
२२येळापूर५२नाटोली
२३वाकुर्डे खुर्द५३देववाडी
२४अंत्री खुर्द54शिराळे खुर्द
२५अंत्री बुद्रुक५५कणदूर
२६पाचुंब्री५६फुफिरे
२७भैरेवाडी५७पुनवत
२८धामवडे५८लादेवाडी
२९गिरजवडे५९करमाळे
३०प .त.शिराळा६०पाडळी
दुसऱ्या टप्प्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक ६ नोव्हेंबर २०२३
६१भाटशिरगाव७६फकीरवाडी
६२इंग्रूळ७७चिखलवाडी
६३शिरशी७८आंबेवाडी
६४मादळगाव७९बांबवडे
६५वाकुर्डे बुद्रुक८०मोरेवाडी
६६रिळे८१बेलेवाडी
६७अस्वलेवाडी८२खुजगाव
६८रांजणवाडी८३सावंतवाडी
६९मेणी८४शिरसटवाडी
७०धसवाडी८५कुसाईवाडी
७१प .त.वारुण८६चिंचेवाडी
७२करुंगली८७खराळे
७३मराठेवाडी८८पाचगणी
७४मानेवाडी८९कदमवाडी
७५कुसळेवाडी
तिसऱ्या टप्प्यातील ग्रामपंचायत
९०बिळाशी९१जांभळेवाडी

#तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायत रणधुमाळी# सखोल माहिती फक्त एका क्लिकवर# 60 gram panchayat randhumali # in taluka detailed information in just one click

ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक-2022

सरपंच पदासाठी 2 हजार 418 तर सदस्य पदासाठी 14 हजार 24 अर्ज वैध


सांगली दि. 6 (जि. मा. का.) : ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक-२०२२ साठी  सरपंच पदासाठी २ हजार ४१८ अर्ज आणि सदस्य पदासाठी 14 हजार 24 अर्ज वैध ठरले आहेत. तर सरपंच पदासाठीचे 15 अर्ज आणि सदस्य पदासाठीचे 118 अर्ज  अवैध  ठरले आहेत, अशी माहिती निवडणूक विभागाने दिली.

जिल्ह्यातील 447 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्राप्त अर्जांची छाननी पूर्ण झाली असून छाननीनंतर  वैध ठरलेल्या अर्जांची माहिती अशी...

मिरज तालुक्यातील २५ ग्रामपंचायतींच्या ९९ प्रभागात २८८ जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी १५० तर सदस्य पदासाठी ९८१ अर्ज वैध झाले आहेत.

अप्पर तहसील सांगली मध्ये ११ ग्रामपंचायतींच्या ५५ प्रभागात १६४ जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी ६८ तर सदस्य पदासाठी ५८६ अर्ज वैध झाले आहेत.

तासगाव तालुक्यातील २६ ग्रामपंचायतींच्या ९६ प्रभागात २८८ जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी १५० तर सदस्य पदासाठी ८६१ अर्ज वैध झाले आहेत.

कवठेमहांकाळ तालुक्यातील  २८ ग्रामपंचायतींच्या ९९ प्रभागात २७० जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी १६६ तर सदस्य पदासाठी १ हजार २ अर्ज वैध झाले आहेत.

जत तालुक्यातील ८१ ग्रामपंचायतींच्या २७४ प्रभागात ८२८  जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी ३८९ तर सदस्य पदासाठी २ हजार २४ अर्ज वैध झाले आहेत.

खानापूर तालुक्यातील ४५ ग्रामपंचायतींच्या  १४३ प्रभागात ४२४ जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी १९७ तर सदस्य पदासाठी ९६२ अर्ज वैध झाले आहेत.

आटपाडी तालुक्यातील २५ ग्रामपंचायतींच्या ८२ प्रभागात २५४ जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी १४४  तर सदस्य पदासाठी ८४६ अर्ज वैध झाले आहेत.

पलूस तालुक्यातील १५ ग्रामपंचायतींच्या ६३ प्रभागात १८६ जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी १३४ तर सदस्य पदासाठी ७६७ अर्ज वैध झाले आहेत.

कडेगांव तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतींच्या १४७ प्रभागात ४४० जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी २५३ तर सदस्य पदासाठी १ हजार २९२ अर्ज वैध झाले आहेत.

वाळवा तालुक्यातील ६९ ग्रामपंचायतींच्या २६२ प्रभागात ७८४ जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी  ३३९ तर सदस्य पदासाठी २ हजार ४१३ अर्ज वैध झाले आहेत.

अप्पर तहसील आष्टा मध्ये १९ ग्रामपंचायतींच्या ७३ प्रभागात २२६ जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी १०५  तर सदस्य पदासाठी ७४२ अर्ज वैध झाले आहेत.

शिराळा  तालुक्यातील ६०  ग्रामपंचायतींच्या १९५ प्रभागात ५६४ जागावर निवडणूक होत असून सरपंच पदासाठी  ३२३ तर सदस्य पदासाठी १ हजार ५४८ अर्ज वैध झाले आहेत.

अवैध नामनिर्देशन पत्रामध्ये मिरज तालुक्यात सदस्य पदाचे १३ अर्ज, अप्पर सांगलीमध्ये सरपंच पदाचा १ व सदस्य पदाचे ७,  तासगाव तालुक्यात सरपंच पदाचे ५ व सदस्य पदाचे 11,  कवठेमहांकाळ तालुक्यात सरपंच पदाचा १ सदस्य पदाचे २ , जत तालुक्यात सरपंच पदाचे ३ सदस्य पदाचे २० ,  खानापूर तालुक्यात सरपंच पदाचे २ सदस्य पदासाठी १० , आटपाडी तालुक्यात सदस्य पदाचे ४ ,  पलूस तालुक्यात सदस्य पदासाठी ३ ,  कडेगाव तालुक्यात सदस्य पदासाठी ७ ,  वाळवा तालुक्यात सरपंच पदासाठी १ आणि सदस्य पदासाठी १७,  अपर आष्टा मध्ये सरपंच पदासाठी १ सदस्य पदासाठी ७ आणि शिराळा तालुक्यात सरपंच पदासाठी १ आणि सदस्य पदासाठी १७ अर्ज अवैध ठरले आहेत, अशी माहिती निवडणूक विभागाने दिली आहे.

०००००

शिराळा: शिराळा तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायतच्या  सरपंच पदासाठी आलेल्या  ३२४   तर सदस्यपदासाठी आलेल्या  १५६५  अशा एकूण   १८८९  अर्जाची आज छाननी झाली . या छाणीनीत सरपंच पदाचा १  व सदस्य पदाचे  १७ असे एकूण १८ अर्ज अवैद झाले आहेत.

शिराळा येथील तहसीलदार कार्यालयात आज अर्जाची छाननी झाली. छाननीसाठी ६० गावातील उमेदवार व त्यांचे कार्यकर्ते यांनी गर्दी केली होती.  छाननीत कोकरूड येथील सरपंच पदाचा १ अर्ज  तर चरण,वाकाईवाडी ,काळुंद्रे ,कणदूर सागाव, नाटोली,मांगले,कापरी, कोंडाईवाडी, वाकुर्डे खुर्द, घागरेवाडी, निगडी, करमाळे प्रत्येकी १, तडवळे, मांगरूळ येथील प्रत्येकी २ असे सदस्यपदाचे १७ अर्ज अवैद झाले आहेत. त्यामुळे त्यामुळे सरपंच पदासाठी ३२३ व सदस्य पदासाठी १५४८ अर्ज वैद ठरले आहेत.    

#तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायत रणधुमाळी# सखोल माहिती फक्त एका क्लिकवर# 60 gram panchayat randhumali # in taluka detailed information in just one click


 शिराळा तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायतचा रणसंग्राम सुरु झाला असून प्रत्येक गावचे अपडेट  त्या त्या ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या.

शिराळा तालुक्यातील या खुंदलापूर,गिरजवडे,माळेवाडी ,बेलदारवाडी या चार गावात फक्त सरपंचपदासाठी चुरस आहे. समजोता झाल्यास या चार ग्रामपंचायत बिनविरोध होतील. 

खुंदलापूर येथे आठ जागा असून येथे सदस्य पदासाठी ७ तर सरपंच पदासाठी २ अर्ज आहेत. त्यामुळे सरपंचपदाच्या एका उमेदवाराने माघार घेतल्यास ही निवडणूक बिनविरोध होईल. 

गिरजवडे  येथे आठ जागा असून येथे सदस्य पदासाठी ६  तर सरपंच पदासाठी ४  अर्ज आहेत. त्यामुळे सरपंचपदाच्या तीन  उमेदवाराने माघार घेतल्यास ही निवडणूक बिनविरोध होईल. 

माळेवाडी   येथे आठ जागा असून येथे सदस्य पदासाठी ८  तर सरपंच पदासाठी ३   अर्ज आहेत. त्यामुळे सरपंचपदाच्या दोन   उमेदवाराने माघार घेतल्यास ही निवडणूक बिनविरोध होईल.

बेलदारवाडी   येथे आठ जागा असून येथे सदस्य पदासाठी ९   तर सरपंच पदासाठी ५   अर्ज आहेत. त्यामुळे सरपंचपदाच्या चार तर सदस्य पदाच्या १   उमेदवाराने माघार घेतल्यास ही निवडणूक बिनविरोध होईल. 

सरपंच पदासाठी एकच अर्ज आल्याने येथे सरपंच बिनविरोध होणार 

चिखली ,भैरववाडी ,शिंदेवाडी, 

शिराळा  :शिराळा तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायतच्या  सरपंचपदासाठी ३२४   तर सदस्यपदासाठी एकूण १५६५  असे  एकूण  १८८९  अर्ज दाखल झाले आहेत.  

यामध्ये 

मांगले येथून सर्वाधिक सरपंच पदासाठी १२  तर सदस्यपदासाठी १०८ विक्रमी अर्ज आले आहेत.  

कांदे येथून सरपंचपदासाठी    तर सदस्यपदासाठी ७६  ,

तडवळे  येथून सरपंचपदासाठी ५   तर सदस्यपदासाठी ६४  ,

सागाव  येथून सरपंचपदासाठी     तर सदस्यपदासाठी ५४ ,

बिऊर  येथून सरपंचपदासाठी १०  तर सदस्यपदासाठी ४६   ,

चरण  येथून सरपंचपदासाठी ६   तर सदस्यपदासाठी ४५   ,

 सोनवडे  येथून सरपंचपदासाठी ४  तर सदस्यपदासाठी ४० ,

करमाळे  येथून सरपंचपदासाठी १०  तर सदस्यपदासाठी ३४   अर्ज दाखल झाले आहेत.

कोणत्या गावात किती अर्ज पाहण्यासाठी खालील ग्रामपंचायत चार्टवर क्लिक करून गाव निहाय आकडे पहा 

#तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायत रणधुमाळी# सखोल माहिती फक्त एका क्लिकवर# 60 gram panchayat randhumali # in taluka detailed information in just one click


             सरपंच आरक्षण पाहण्यासाठी याच हेडिंगवर क्लिक करा 

 ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावच्या  सरपंच व सदस्यपदाच्या एकूण अर्जाची माहिती.

अ.क्रग्रामपंचायत नावअ.क्रग्रामपंचायत नाव
खुंदलापूर३१टाकवे
2मणदूर३२निगडी
सोनवडे३३औंढी
4आरळा३४पाडळीवाडी
5काळुंद्रे३५शिवरवाडी
6वाकाईवाडी३६तडवळे
7चरण३७उपवळे
8मोहरे३८बिऊर
9नाठवडे३९भटवाडी
10शेडगेवाडी४०रेड
11खिरवडे४१खेड
१२हत्तेगाव४२बेलदारवाडी
1३चिंचोली४३कोंडाइवाडी
१४कोकरूड४४घागरेवाडी
१५माळेवाडी४५कापरी
१६मांगरूळ४६मांगले
१७शिंदेवाडी४७सागाव
१८गुढे४८चिखली
१९गवळेवाडी४९कांदे
२०पावलेवाडी५०वाडीभागाई
२१किनरेवाडी५१ढोलेवाडी
२२येळापूर५२नाटोली
२३वाकुर्डे  खुर्द५३देववाडी
२४अंत्री खुर्द५४शिराळे खुर्द
२५अंत्री  बुद्रुक५५कणदूर
२६पाचुंब्री५६फुफिरे
२७भैरववाडी५७पुनवत
२८धामवडे५८लादेवाडी
२९गिरजवडे५९करमाळे
३०प.त. शिराळा६०पाडळी

------------------------------अ.क्र ग्रामपंचायत नाव अ.क्र ग्रामपंचायत नाव
खुंदलापूर ३१ टाकवे
2 मणदूर ३२ निगडी
सोनवडे ३३ औंढी
4 आरळा ३४ पाडळीवाडी
5 काळुंद्रे ३५ शिवरवाडी
6 वाकाईवाडी ३६ तडवळे
7 चरण ३७ उपवळे
8 मोहरे ३८ बिऊर
9 नाठवडे ३९ भटवाडी
10 शेडगेवाडी ४० रेड
11 खिरवडे ४१ खेड
१२ हत्तेगाव ४२ बेलदारवाडी
1३ चिंचोली ४३ कोंडाइवाडी
१४ कोकरूड ४४ घागरेवाडी
१५ माळेवाडी ४५ कापरी
१६ मांगरूळ ४६ मांगले
१७ शिंदेवाडी ४७ सागाव
१८ गुढे ४८ चिखली
१९ गवळेवाडी ४९ कांदे
२० पावलेवाडी ५० वाडीभागाई
२१ किनरेवाडी ५१ ढोलेवाडी
२२ येळापूर ५२ नाटोली
२३ वाकुर्डे  खुर्द ५३ देववाडी
२४ अंत्री खुर्द ५४ शिराळे खुर्द
२५ अंत्री  बुद्रुक ५५ कणदूर
२६ पाचुंब्री ५६ फुफिरे
२७ भैरववाडी ५७ पुनवत
२८ धामवडे ५८ लादेवाडी
२९ गिरजवडे ५९ करमाळे
३० प.त. शिराळा ६० पाडळी
------------------------------

Post a Comment

0 Comments